Wyniki wyborów sołeckich w Stwolnie - 2019

02.04.2019 roku odbyły się wybory sołeckie w Stwolnie. Sołtysem wsi  Stwolno została Pani Elżbieta Niwczyk, która w wyniku tajnego głosowania otrzymała bezwzględną liczbę głosów. Członkami Rady Sołeckiej według liczby otrzymanych głosów zostali:

  1. Agnieszka Antkowiak
  2. Ewa Konat
  3. Przemysław Projs
  4. Lech Niwczyk
  5. Mariusz Demut
  6. Katarzyna Wolna
DO GÓRY