Wyniki wyborów sołeckich w Wydawach - 2019

27.03.2019 roku odbyły się wybory sołeckie w Wydawach. Sołtysem wsi  Wydawy został Pan Antoni Śliwiński, który w wyniku tajnego głosowania otrzymał bezwzględną liczbę głosów. Członkami Rady Sołeckiej według liczby otrzymanych głosów zostali:

  1. Zofia Bujak
  2. Stanisław Sobkowiak
  3. Joanna Pruchnik
  4. Stanisław Staniewski
DO GÓRY