UWAGA: Zmiana miejsca wyborów sołectwa Sarnówka

Zmiana miejsca wyborów sołectwa Sarnówka.

Wybory na Sołtysa i do Rady Sołeckiej w Sarnówce odbędą się w Barze "Pod Topolami" w Sarnówce dnia 28.03.2019 r.

DO GÓRY