UWAGA: Zmiana miejsca wyborów sołectwa Załęcze

Zmiana miejsca wyborów sołectwa Załęcze.

Wybory na Sołtysa i do Rady Sołeckiej w Załęczu odbędą się u sołtysa wsi Pani Elżbiety Brzezińskiej dnia 27.03.2019 r.