Informacja o wywieszeniu wykazu z dnia 27.10.2014 roku

BURMISTRZ GMINY RAWICZ informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz przy ul. J. Piłsudskiego nr 21, zgodnie z art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( jednolity tekst Dz. U. z 2014r., poz. 518 ) w dniu 27 października 2014r. został wywieszony  na okres 21 dni wykaz nieruchomości, przeznaczonej do dzierżawy na cele rolne, w trybie bezprzetargowym na rzecz wnioskodawcy, położonej w Łąkcie oznaczonej w operacie ewidencyjnym jako działka gruntu nr 57/1 .
 
DO GÓRY