Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej na temat zaproponowanych rozwiązań w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "Sierakowo Północ II" w Sierakowie

Protokół sporządzono w dniu 19.09.2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21, przez Izabelę Jankowiak, stażystę ds. planowania przestrzennego w ww. Urzędzie. 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.) w dniu 18.09.2017 roku przeprowadzono dyskusję publiczną na temat proponowamych zmian w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "Sierakowo Północ II" w Sierakowie.

Treść protokołu w dostępna w załączniku. 

Załączniki:
Pobierz plik (CCF20092017.pdf)Sierakowo Północ II[ ]2664 kB