Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Kąty I" w Kątach, gmina Rawicz

Protokół sporządzono w dniu 07.08.2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21, przez Paulinę Grunt, Inspektora ds. planowania przestrzennego w ww. Urzędzie. 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) w dniu 07.08.2017 roku przeprowadzono dyskusję publiczną nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Kąty I" w Kątach.  

Treść protokołu w dostępna w załączniku. 

Załączniki:
Pobierz plik (Protokół z dyskusji.pdf)Protokół z dyskusji.pdf[ ]2446 kB
DO GÓRY