Zaproszenie do składania ofert na prowadzenie ogródka wiedeńskiego na Rynku w Rawiczu

Burmistrz Gminy Rawicz zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego na wynajem części nawierzchni Rynku w Rawiczu na prowadzenie ogródka wiedeńskiego. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz (pokój 6) do dnia 22 maja 2017 do godz. 10.00.
Ogłoszenie wraz z regulaminem i mapką sytuacyjną znajdują się w załącznikach.