Protokół z dyskusji nad planem rejonu ul. Dworcowej

Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic Marszałka Józefa Piłsudskiego, Dworcowej, 11 Listopada w Rawiczu – ponowne wyłożenie do publicznego wglądu.
 
W dniu 6.02.2017 r odbyła się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic Marszałka Józefa Piłsudskiego, Dworcowej, 11 Listopada w Rawiczu - ponowne wyłożenie do publicznego wglądu.
Projekt planu wyłożony jest do publicznego wglądu do dnia 13.02.2017 r. Termin składania uwag mija 1.03.2017 r.
Załączniki:
Pobierz plik (Protokół z dyskusji.pdf)Protokół z dyskusji.pdf[ ]1807 kB