Unieważnienie postępowania

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

dot. Najem części  pomieszczeń Ratusza w Rawiczu oraz części nawierzchni Rynku w Rawiczu na prowadzenie działalności z zakresie gastronomii

Działając na podstawie §30 Regulaminu postępowania negocjacyjnego o zawarcie umowy najmu części pomieszczeń Ratusza w Rawiczu oraz części nawierzchni Rynku w Rawiczu na prowadzenie działalności w zakresie gastronomii restauracji/kawiarni stanowiącej załącznik do Zarządzenia Nr 315/2016 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia  5 lutego 2016 roku Zamawiający - Burmistrz Gminy Rawicz, zawiadamia o unieważnieniu niniejszego postępowania.

W przedmiotowym postępowaniu, w terminie wyznaczonym na złożenie oferty, zaproszony Najemca nie złożył oferty.