Informacja o wywieszeniu wykazu z dnia 14 maja 2015 r.

Urząd Miejski Gminy Rawicz Wydział Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska na podstawie przepisu art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( j. t. Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ze zmian. ) zawiadamia, że w dniu 14 maja 2015 r. w siedzibie Urzędu  na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni zostały wywieszone nw. wykazy Burmistrza Gminy Rawicz o:
 
1. przeznaczeniu do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości o powierzchni 0.0819 ha, położonej w Sierakowie przy ul. Leśnej, oznaczonej w operacie ewidencyjnym jako działka gruntu nr 349/35,
2. przeznaczeniu do sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości o powierzchni 0.0018 ha, położonej w Rawiczu przy ul. Dzieciuchowicza, oznaczonej w operacie ewidencyjnym jako działka gruntu nr 58/60 wraz z udziałem wynoszącym 18/492 części w prawie własności działki gruntu nr 58/79 o powierzchni 0.1116 ha,
3. przeznaczeniu do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości o powierzchni 0.0621 ha, położonej w Rawiczu przy ul. Wazów 9 i Scherwentkego, oznaczonej w operacie ewidencyjnym jako działki gruntu nr 386 i 387/4, na rzecz jej dotychczasowych współużytkowników wieczystych,
4. przeznaczeniu do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości o powierzchni 0.0073 ha, położonej w Rawiczu przy Wały J. Dąbrowskiego, oznaczonej w operacie ewidencyjnym jako działka gruntu nr 220/15, na rzecz współwłaścicieli nieruchomości przyległej, dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr 30514.