Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym

Burmistrz Gminy Rawicz informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz przy ul. J.Piłsudskiego 21 oraz na stronie internetowej Urzędu : www.rawicz.pl zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o zorganizowanym I ustnym przetargu nieograniczonym  w sprawie oddania w dzierżawę na okres  pięciu lat do użytkowania na cele rolne,  nieruchomości  gruntowej, położonej w obrębie Rawicz, oznaczonej w operacie ewidencyjnym jako działka gruntu nr 1943 o pow. 1,46 ha, wg ewidencji gruntów i budynków w części dotyczącej klasyfikacji użytków gruntowych RIIIa - 0,35 ha, RIVa - 0,94 ha, ŁIV - 0,11 ha i LsV - 0,06 ha, zapisanej w księdze wieczystej Nr - PO1R/00028408/7 na rzecz Gminy Rawicz.
 
Roczna stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego została ustalona na kwotę - 1489,00 zł .
 
Przetarg odbędzie się 22 maja 2015r. o godzinie 11-tej w siedzibie tut. Urzędu / pokój 102 I piętro/.
Warunkiem niezbędnym uczestnictwa przez osoby w ogłoszonym przetargu jest uiszczenie wadium w wysokości 150,00 zł,- , przelewem na konto Nr 82 1560 0013 2885 7118 4000 0005 Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz do dnia 18 maja  2015r.
 
Bliższych informacji w sprawie przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz, Wydziale Gospodarki Gruntami Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska /pokój 117 I piętro lub telefonicznie  pod nr telefonu (065) 546-54-37/.
DO GÓRY