Informacja o wywieszeniu wykazu z dnia 1 kwietnia 2015 r.

Urząd Miejski Gminy Rawicz Wydział Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska na podstawie przepisu art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( j. t. Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ze zmian. ) zawiadamia, że w dniu 01 kwietnia 2015 r. w siedzibie Urzędu  na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni zostały wywieszone nw. wykazy Burmistrza Gminy Rawicz:
 
1. o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego zabudowanej nieruchomości o powierzchni 0.0021 ha, położonej w Rawiczu w rejonie ul. Mikołajewicza, oznaczonej w operacie ewidencyjnym jako działka gruntu nr 501/7,
2. o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie ustnego przetargu ograniczonego na rzecz jednego nabywcy niezabudowanych nieruchomości o łącznej powierzchni 0.1678 ha, położonych w Rawiczu ( dz. nr 2902/1 ) i Szymanowie ( 1089 ) przy ul. Tysiąclecia.
 
DO GÓRY