Informacja o wywieszeniu wykazu z dnia 23.03.2015 r.

Urząd Miejski Gminy Rawicz Wydział Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska na podstawie przepisu art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( j. t. Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 ze zmian. ) zawiadamia, że w dniu 11 marca 2015 r. w siedzibie Urzędu na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni zostały wywieszone nw. wykazy Burmistrza Gminy Rawicz:
 
1. o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości o powierzchni 0.2163 ha, położonej w Masłowie przy ul. Śląskiej, oznaczonej w operacie ewidencyjnym jako działka gruntu nr 227/9,
2. o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości o powierzchni 0.1009 ha, położonej w Rawiczu w rejonie ul. Cepurskiego, oznaczonej w operacie ewidencyjnym jako działka gruntu nr 464/33.
DO GÓRY