Informacja o wywieszeniu wykazu z dnia 17.03.2015 r.

 
a/ wykazy o przeznaczeniu do  dzierżawy  w formie bezprzetargowej, nieruchomości
użytkowanych na cele rolne, na rzecz dotychczasowych dzierżawców, na okres do trzech lat, położonych  w niżej wymienionych obrębach :
- Rawicz - działki gruntu nr 2113/1, 1940/4, 2081, 2120, 1965, 1964, 1997
- Sarnowa -  działki gruntu nr 636/2, 663/3, 655, 658, 925
- Dębno Polskie - część działki gruntu nr 33
- Zielona Wieś - działka gruntu nr 192, 24/2
- Sierakowo -  cz. działki gruntu  nr 388/2
- Załęcze - działka gruntu nr  84/4
- Folwark - działka gruntu nr 588 ,
- Sarnówka - działki gruntu nr cz.775/4 , 311/1
- Żylice - działka gruntu nr 194
- Masłowo - działka gruntu nr  944/1
- Konarzewo - działka gruntu nr 30
 
b/ wykaz o przeznaczeniu do  dzierżawy  w trybie przetargu nieograniczonego na okres 5 -pięciu lat,do użytkowania rolniczego  działki gruntu nr 1943 o pow. 1,46 ha, położonej w  Rawiczu.
DO GÓRY