Informacja o wywieszeniu wykazu z dnia 16.03.2015 r.

BURMISTRZ GMINY RAWICZ informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz przy ul.J.Piłsud-skiego nr 21 , zgodnie z art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz.U.z 2014r ,poz. 518 ) w dniu 16 marca 2015r. został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości, stanowiących lokale mieszkalne wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej,przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców, położone:
 
- Rawicz,ul. Scherwentkego nr 2b -  lokal nr 19
- Rawicz,ul. Mikołajewicza nr 12 d  - lokal nr 33