Informacja o wywieszeniu wykazu z dnia 25.02.2015

BURMISTRZ GMINY RAWICZ informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz przy ul. J.Piłsud-skiego nr 21, zgodnie z art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.z 2014r ,poz. 518) w dniu 24 lutego 2015r. został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości, stanowiącej lokal mieszkalny nr 1 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej , przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy, położonej w miejscowości Sarnówka nr 42.
 
 
DO GÓRY