Informacja o wywieszeniu wykazów z dn. 4.-6.02 oraz 9.-10.02.2015 roku

 
BURMISTRZ  GMINY RAWICZ  informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz przy ul. J.Piłsudskiego nr 21  zgodnie z art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz.U. z 2014r., poz. 518) w dniach 04, 05, 06, 09  i 10 lutego 2015r.  zostały wywieszone na okres 21 dni,  wykazy o przeznaczeniu do dzierżawy  w formie bezprzetargowej, nieruchomości użytkowanych na cele rolne, na rzecz dotychczasowych dzierżawców  i wnioskodawcy, na okres do trzech lat, położonych w niżej wymienionych obrębach: