Informacja o wywieszeniu wykazów z dn. 4.-6.02 oraz 9.-10.02.2015 roku

 
BURMISTRZ  GMINY RAWICZ  informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz przy ul. J.Piłsudskiego nr 21  zgodnie z art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz.U. z 2014r., poz. 518) w dniach 04, 05, 06, 09  i 10 lutego 2015r.  zostały wywieszone na okres 21 dni,  wykazy o przeznaczeniu do dzierżawy  w formie bezprzetargowej, nieruchomości użytkowanych na cele rolne, na rzecz dotychczasowych dzierżawców  i wnioskodawcy, na okres do trzech lat, położonych w niżej wymienionych obrębach: 
 
 • Rawicz – działki gruntu lub części  działek o numerach -  1294/2, 2074, 2076/1, 2082,  2105, 1081/9, 1970/10, 637/4, 2446/5, 1959, 1961,
 • Sarnowa -  działki gruntu lub części działek o numerach  346/1, 880, 860/1, 665/1, 518/1, 614, 618, 659/1, 522/1, 645, 601, 652, 658, 976/1, 650, 868/5, 940/13, 940/14,663/3, 655,
 • Dębno Polskie – działki gruntu nr 198/2, 943/4, 527, 528, 462, 463, 447,cz. 268,
 • Słupia Kapitulna – działka gruntu nr 799,
 • Ugoda – działka gruntu nr – 132,
 • Żołędnica – działka gruntu nr – 182/2,
 • Izbice – działki gruntu nr – 177/2, cz.286, cz.145
 • Stwolno – działki gruntu nr – 301, 312, 314, 315, 252,
 • Zawady – cz. działki gruntu nr – 197/11,
 • Sarnówka – działki gruntu nr – 224, 311/2, 328/1, 328/3, 328/4, 328/5, 328/6, 629, 630,  
 • Szymanowo – działki gruntu nr – 750, cz.180, cz.183,
 • Masłowo – działki gruntu nr  - cz. 1199, 833/2, 1181, 140,
 • Wydawy – działka gruntu nr 192.
 
 
DO GÓRY