Informacja o wywieszeniu wykazu z dnia 24.11.2014 roku

BURMISTRZ GMINY RAWICZ informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz przy ul. J. Piłsudskiego nr 21, zgodnie z art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2014r., poz. 518) w dniu 24 listopada 2014r. zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości, przeznaczonych do dzierżawy, na cele rolne, w trybie bezprzetargowym , na rzecz dzierżawcy i wnioskodawcy, położonej w obrębie Sarnowa, oznaczonej w operacie ewidencyjnym jako działki gruntu nr 924, 656 oraz część działek o numerach 652 i 663/3 .