Informacja o wywieszeniu wykazu z dnia 25 czerwca 2014 roku

Urząd Miejski Gminy Rawicz Wydział Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska na podstawie przepisu art. 35 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 ze zmian. ) zawiadamia, że w siedzibie Urzędu w dniu 25 czerwca 2014 r. na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni został wywieszony wykaz Burmistrza Gminy Rawicz o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości Gminy Rawicz położonej w Sierakowie w rejonie ul. Łabędziej i Przyjemskiego, oznaczonej w operacie ewidencyjnym jako działka gruntu nr 276/11.

Informacja o wywieszeniu wykazu z dnia 09.06.2014 roku

BURMISTRZ GMINY RAWICZ
informuje, że
 
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz przy ul.J.Piłsudskiego nr 21 , zgodnie z art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz.U.z 2014r ,poz. 518 ) w dniu 09 czerwca 2014r. został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości, stanowiącej lokal mieszkalny nr 39 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej , przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy, położonej w Rawiczu przy ul. Mikołajewicza nr 12d.

Informacja o wywieszeniu wykazu

BURMISTRZ   GMINY  RAWICZ
63-900 Rawicz ul. Piłsudskiego 21
tel. 065/546 54 00 fax.065/ 546 41 67
 
informuje, że
w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz przy ul. J.Piłsudskiego nr 21  zgodnie   z art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( jednolity tekst Dz.U. z 2014r., poz. 518  )  zostały  wywieszone  w dniu  26 maja br. na okres 21 dni   wykazy o przeznaczeniu do dzierżawy  w formie bezprzetargowej nieruchomości użytkowanych na cele rolne, na rzecz dotychczasowych dzierżawców , na okres do trzech lat, położonych w niżej wymienionych obrębach:
Rawicz - działki gruntu nr cz. 1294/2, 2065, 2019/4, 2019/6, 2019/7 i 2042/2, 2090, 2091/2, cz. 1970/33, cz.2018/5, 2046
Sarnowa -  działki gruntu nr cz. 652, cz.663/3, 656
Załęcze - działka gruntu nr 78/4
Dębno Polskie - działki gruntu nr 31, 614
Sarnówka - działki gruntu nr 573, 158/2
Łaszczyn - działki gruntu nr 145, 36
Żylice - działka gruntu nr 4

Informacja o wywieszeniu wykazu z dnia 02.04.2014 roku

 

BURMISTRZ GMINY RAWICZ

informuje, że

na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz przy ul.J.Piłsudskiego nr 21 , zgodnie z art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.z 2010r Nr 102,poz.651 ze zmianami) w dniu 02 kwietnia 2014r. został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości,stanowiącej lokal mieszkalny nr 2 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy, położonej w Rawiczu przy ul.P.Skargi nr 6.

Wywieszenie wykazu - działki Dębno Polskie, Dąbrówka

BURMISTRZ GMINY RAWICZ
63-900 Rawicz ul. Piłsudskiego 21
tel. 065/546 54 00 fax.065/ 546 41 67
 
informuje, że
w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz przy ul. J.Piłsudskiego nr 21 zgodnie z art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( jedn. tekst Dz.U. z 2010r. Nr 102,poz. 651 z póź. zm. ) zostały  wywieszone w dniach 06 i 11 lutego 2014r. na okres 21 dni  wykazy o przeznaczeniu do dzierżawy w formie bezprzetargowej : nieruchomości  położonej w Dębnie Polskim oznaczonej w operacie jako dz. nr 471 oraz nieruchomości położonej w Dąbrówce oznaczonej w operacie jako dz. nr 14/3 i 61, przeznaczonych do użytkowania na cele rolne.
 
 
 
DO GÓRY