Informacja o wywieszeniu wykazu z dnia 28 lipca 2014 roku

BURMISTRZ GMINY RAWICZ informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz przy ul. J.Piłsudskiego nr 21, zgodnie z art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( jednolity tekst Dz.U. z 2014r., poz. 518 ) w dniu 28 lipca 2014r. został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości , stanowiącej lokal mieszkalny nr 17 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej , przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy, położonej w Rawiczu przy ul. Mikołajewicza nr 12b .
 

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego

OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 10 lipca 2014 ro wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej.
Treść obwieszczenia znajduje się w załączniku.
Załączniki:
Pobierz plik (Obwieszczenie B1b.pdf)Obwieszczenie B1b.pdf[ ]102 kB

Informacja o wywieszeniu drugiego wykazu z dnia 08 lipca 2014

Urząd Miejski Gminy Rawicz Wydział Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska na podstawie przepisu art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( j. t. Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 ze zmian. ) zawiadamia, że w dniu 08 lipca 2014 r. w siedzibie Urzędu na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni został wywieszony wykaz Burmistrza Gminy Rawicz o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Żołędnicy, oznaczonej w operacie ewidencyjnym jako działki gruntu nr 74/2, 75, na rzecz właściciela nieruchomości przyległej.

Informacja o wywieszeniu wykazu z dnia 08 lipca 2014

Urząd Miejski Gminy Rawicz Wydział Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska na podstawie przepisu art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 ze zmian. ) zawiadamia, że w siedzibie Urzędu w dniu 08 lipca 2014 r. na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni został wywieszony wykaz Burmistrza Gminy Rawicz o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości Gminy Rawicz położonej w Rawiczu przy ul. Piłsudskiego i Wały Kościuszki, oznaczonej w operacie ewidencyjnym jako działka gruntu nr 523/9.

Informacja o wywieszeniu wykazu z dnia 1 lipca 2014 roku

Urząd Miejski Gminy Rawicz Wydział Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska na podstawie przepisu art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( j. t. Dz. U. z 2010 r.nr 102, poz.651 ze zmian. ) zawiadamia, że w dniu 01 lipca 2014 r. w siedzibie Urzędu na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni został wywieszony wykaz Burmistrza Gminy Rawicz o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Rawiczu w rejonie ul. Wiśniowej, oznaczonej w operacie ewidencyjnym jako działka gruntu nr 86/13 o powierzchni 0.0066 ha, na rzecz współwłaścicieli nieruchomości przyległej.

DO GÓRY