AKTUALNOŚCI
Zobacz więcej +

AKTUALNOŚCI

BIEŻĄCE INWESTYCJE
Zobacz więcej +

BIEŻĄCE INWESTYCJE

ZAKOŃCZONE INWESTYCJE
Zobacz więcej +

ZAKOŃCZONE INWESTYCJE

Aktualności - Inwestycje

Zobacz wszystkie
Inwestycja zrealizowana zostanie przy współpracy z PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. W ramach przedmiotowego zadania PKP PLK zrealizuje roboty nawierzchniowe, roboty w zakresie kanalizacji deszczowej oraz oświetlenie w obrębie ronda. Gmina Rawicz z udziałem Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu zrealizuje roboty budowlane polegające na przebudowie i zabezpieczeniu sieci elektroenergetycznej oraz oświetleniowej, przebudowie sieci gazowej, zabezpieczeniu urządzeń telekomunikacyjnych, przebudowie kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej.
 
 
 
 
 
 
 
Ze względu na różnorodność robót budowlanych wyłoniono dwóch Wykonawców. W zakresie przebudowy sieci gazowej, wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej Wykonawcą robót budowlanych została firma:
Polskie Surowce Skalne Sp. z o. o. Grupa Budowlana z Bielan Wrocławskich
Wartość umowna robót:
Prace w zakresie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej: 279 184,01 zł brutto. (zakres, za który odpowiada ZWiK)
Prace w zakresie sieci gazowej: 169 488,98 zł brutto
 
W zakresie przebudowy sieci elektroenergetycznej i oświetleniowej oraz zabezpieczenia urządzeń telekomunikacyjnych Wykonawcą robót budowlanych został:
Marian Rzepecki
Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „WAT” z Krzemieniewa
Wartość umowna robót: 51 325.59 zł brutto
W dniu 03 sierpnia 2020 roku odbyło się przekazanie placu budowy.
 
 
DO GÓRY