Wyposażenie do świetlicy wiejskiej w Ugodzie

 

 

W listopadzie 2018r. zakończyła się realizacja projektu pn.”Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Ugodzie, gmina Rawicz zrealizowanego w ramach VI edycji konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”. Umowę o udzielenie pomocy finansowej nr DR 441/2018 podpisano z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu dnia 17.10.2018r.

Projekt został współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020".

W ramach projektu zakupiono następujące wyposażenie do świetlicy wiejskiej w Ugodzie: stół ze zlewem dwukomorowym, napełniacz z wylewką, zmywarka, kuchenka gazowa 6 palnikowa oraz 4 szt. stołów drewnianych 8 osobowych.

Wartość całego projektu wyniosła 12.652,51 zł brutto, w tym: dotacja budżetu Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu – 5.000,00 zł, fundusz sołecki sołectwa Ugoda -  1.476,00 zł, środki własne Gminy -  6.176,51 zł.