Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - centrum spotkań i rekreacji w Załęczu, Ugodzie, Szymanowie i Łaszczynie"

 

        
 
Dnia 31 października 2016r. zakończyły się prace związane z realizacją projektu pn.”Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – centrum spotkań i rekreacji w Załęczu, Ugodzie, Szymanowie i Łaszczynie” w ramach VI edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”.
 
Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020".
 
W Szymanowie zamontowano piłkochwyt i posiano trawę na boisku przy świetlicy wiejskiej.
W Ugodzie utwardzono wjazd na teren świetlicy z kostki brukowo-betonowej, posadzono krzewy - tuje oraz zamontowano kosze i ławki wokół placu zabaw. 
W Załęczu zamontowano trzy podwójne urządzenia siłowni zewnętrznej, takie jak: wioślarz z wyciągiem górnym, surfer z twisterem oraz biegacz z orbitrekiem.
Natomiast w Łaszczynie za terenem świetlicy wiejskiej wokół stawu posadzono lipy drobnolistne, krzewy śnieguliczki, zamontowano kosze na śmieci i ławki, a na wyposażenie świetlicy zakupiono ławo stoły. Ponadto w całej miejscowości posadzono lawendę. 
Wartość całego projektu wyniosła 34.722,17 zł brutto, w tym: dotacja Samorządu Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu - 15.638,00 zł, fundusz sołecki sołectw -  5.818,00 zł, środki własne Gminy -  9.411,17 zł. Wkład własny i rzeczowy mieszkańców wyniósł 3.855,00 zł.
 
Link do programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020 - www.umww.pl/departamenty_departament-rolnictwa-i-rozwoju-wsi_wielkopolska-odnowa-wsi-2013-2020_pieknieje-wielkopolska-wies-jst
 
Łaszczyn
    

Ugoda

  


Szymanowo


Załęcze