Zakończyły się prace melioracyjne przy stawach w Łaszczynie oraz Sarnówce.

   

 

17 października nastąpił odbiór prac związanych z oczyszczeniem i umocnieniem skarp przy trzech stawach w Łaszczynie oraz odmuleniem rowów w obrębie ewidencyjnym Sarnówka o łącznej długości 2,165 km. Przy stawach stanęły 4 ławki oraz stojak dla rowerów. Wykonywanie nasadzeń śródpolnych i przydrożnych 70 drzewek miododajnej lipy drobnolistnej w Żołędnicy, Łaszczynie i Sarnówce oraz 24 drzewek w Szymanowie zakończy się w październiku. Na drugą połowę 2019 roku przewidziane jest kompleksowe czyszczenie kąpieliska w Sierakowie oraz stawu w Szymanowie. Przedsięwzięcie jest dofinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich, za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Gościnna Wielkopolska" w siedzibą w Pępowie.