Odnowa zasobów i kształtowanie krajobrazu wiejskiego na obszarze działania LGD "Gościnna Wielkopolska"

 

 

 

Dnia 27 listopada 2017 r. na podstawie podpisanych umów z Województwem Wielkopolskim, za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Gmina Rawicz stała się beneficjentem kolejnych środków finansowych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Projekt: "Odnowa zasobów i kształtowanie krajobrazu wiejskiego w miejscowościach: Łaszczyn, Sarnówka i Żołędnica, gmina Rawicz" umożliwi odnowę 3 stawów w Łaszczynie, odmulenie 2,165km rowów w obrębie ewidencyjnym Sarnówka oraz wykonanie nasadzeń śródpolnych i przydrożnych 70 drzewek gatunku miododajnego lipa drobnolistna w Żołędnicy, Łaszczynie i Sarnówce. Zadanie zostanie zakończone w październiku 2018 r. Całkowita wartość projektu: 155.987,44 zł, dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich: 99.254,00 zł. Z kolei projekt: "Odnowa zasobów i kształtowanie krajobrazu wiejskiego w miejscowościach: Izbice, Sierakowo i Szymanowo, gmina Rawicz" umożliwi odnowę stawu nr 3 - kąpieliska w Sierakowie, odmulenie 0,885km rowów w obrębie ewidencyjnym Izbice oraz wykonanie nasadzeń śródpolnych i przydrożnych 24 drzewek gatunku miododajnego lipa drobnolistna w Szymanowie. Zadanie zostanie zakończone w czerwcu 2018 r. Całkowita wartość projektu: 184.110,39 zł, dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich: 117.149,00 zł.