Przebudowa ul. Wrocławskiej w Dębnie Polskim wraz z budową infrastruktury technicznej

Dnia 14.09.2017r. zostały odebrane roboty budowlane prowadzone w ramach zadania "Przebudowa ul. Wrocławskiej w Dębnie Polskim wraz z budową infrastruktury technicznej". Wykonawcą robót była firma STRABAG Sp. z o.o, która  realizowała zadanie w okresie od 12.01.2017r do 31.07.2017r., za kwotę  łączną 2.057.032,33 zł.
Inwestycja obejmowała  między innymi przebudowę nawierzchni ul. Wrocławskiej w Dębnie Polskim, aż do miejscowości Przywsie - Gmina Żmigród  o długości 0,9km, budowę chodników, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego oraz przebudowę skrzyżowań z ul. Rawicką, byłą drogą krajową w kierunku Rawicza i ul. Ślusarską. W ramach niniejszego zadania Gmina Rawicz podpisała porozumienia w sprawie współpracy z Gminą Żmigród oraz Powiatem Rawickim. Gmina Żmigród pokryła koszty robót prowadzonych na swoich działkach tj. 142.198,16 zł brutto , a Powiat Rawicki przekaże Gminie Rawicz dotację w kwocie 20.000,00 zł. Inwestycja jest dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. 

DO GÓRY