Realizacja projektu pn."Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego” w Gminie Rawicz

Projekt pn.: „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego" obejmujący szkolenia dla mieszkańców z zakresu kompetencji cyfrowych  jest realizowany w oparciu o umowę o powierzenie grantu nr 23/86/FPGP/2019 podpisaną w dniu 26.04.2019r.  z Fundacją Promocji Gmin Polskich z siedzibą w Warszawie (operator) w ramach Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, działanie 3.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 

 

Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa wielkopolskiego poprzez realizację szkoleń w Gminie Rawicz dla 132 osób w zakresie obsługi komputera, rozwoju kompetencji cyfrowych - m.in. dostępu do e-usług, wykorzystania Internetu pracy zawodowej czy też dla rozrywki, komunikacji elektronicznej, usług internetowych, wykorzystania cyfrowych zasobów sieci. 
 
Szkolenia są dwudniowe i odbywają się od października do grudnia 2019 r. w różnych miejscach, np. w Załęczu, Dębnie Polskim, Zielonej Wsi i w Rawiczu. Szkolenia przeprowadzane są w takich obszarach tematycznych jak: „Działam w sieciach społecznościowych”, „Moje finanse i transakcje w sieci”, „Kultura w sieci”.
Całkowita wartość projektu: 67 980,00 zł 
Dofinansowanie projektu: 100%
 
 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020