"Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego” w Gminie Rawicz

Program Operacyjny Polska Cyfrowana lata 2014-2020

Gmina Rawicz rozpoczyna realizację projektu pn.: „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego". Projekt obejmujący szkolenia dla mieszkańców z zakresu kompetencji cyfrowych  jest realizowany w oparciu o umowę o powierzenie grantu podpisaną z Fundacją Promocji Gmin Polskich z siedzibą w Warszawie (operator) w ramach Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, działanie 3.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa wielkopolskiego poprzez realizację szkoleń w Gminie Rawicz dla 132 osób w zakresie obsługi komputera, rozwoju kompetencji cyfrowych - m.in. dostępu do e-usług, wykorzystania Internetu pracy zawodowej czy też dla rozrywki, komunikacji elektronicznej, usług internetowych, wykorzystania cyfrowych zasobów sieci.

W ramach realizacji projektu Gmina Rawicz będzie organizować szkolenia w ramach różnych obszarów tematycznych:

1. „Rodzic w Internecie"

2. „Mój biznes w sieci"

3. „Moje finanse i transakcje w sieci"

4. „Działam w sieciach społecznościowych"

5. „Tworzę własną stronę internetową (blog)"

6. „Rolnik w sieci"

7. „Kultura w sieci"

 

Okres realizacji projektu: 01.05.2019 do 28.02.2020 roku.

Całkowita wartość projektu: 67 980,00zł

Dofinansowanie projektu: 100%

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego

Nabór nr POPC.03.01.00-IP.01-00-003/17

DO GÓRY