Szkolenia komputerowe dla mieszkańców gminy Rawicz

Gmina Rawicz we współpracy z Fundacją Promocji Gmin Polskich w Warszawie zrealizuje projekt pod nazwą: "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego" w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. Przewiduje się przeprowadzenie 11 dwudniowych szkoleń dla 11 grup mieszkańców gminy Rawicz z zakresu rozwoju kompetencji cyfrowych: "Rodzic w sieci", "Biznes w sieci", "Moje finanse i transakcje w sieci", "Kultura w sieci", Rolnik w sieci", "Tworzę własną stronę internetową oraz działam w sieciach społecznościowych". Łącznie w projekcie udział wezmą 132 osoby w wieku powyżej 25 lat, w tym około 7 osób niepełnosprawnych.  Projekt o wartości 67.980 zł jest  finansowany w 100% ze środków finansowych Unii Europejskiej. Termin realizacji: luty 2019 - luty 2020. Zakup 12 komputerów, które po zakończeniu projektu zostaną przekazane Szkole Podstawowej nr 4 w Rawiczu oraz Szkole Podstawowej w Zielonej Wsi.