Przebudowa ulicy Rolniczej w Rawiczu - etap II

Inwestycja o wartości 936.674,77 zł obejmująca przebudowę dwóch odcinków drogi biegnących od skrzyżowania z ulicą Westerplatte do ul. Przyjemskiego otrzymała dofinansowanie Wojewody Wielkopolskiego z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 562.004,00 zł. 
W drugim etapie przebudowy ulicy na pierwszym odcinku o długości 203m od ul. Przyjemskiego do ul. Westerplatte zostaną wybudowane nowe miejsca parkingowe pod kątem 60 stopni po obu stronach jezdni i dwa przejścia dla pieszych, natomiast na drugim odcinku o długości 211m od ul. Westerplatte do ul. Przyjemskiego powstanie ścieżka dla rowerów z kostki betonowej, dwa przejścia dla pieszych i dla rowerzystów. Zostaną wybudowane także nowe chodniki z kostki betonowej i położona nowa nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego. Zadanie zostanie zrealizowane w 2020 r.
DO GÓRY