Drugi etap budowy drogi w Żylicach

Droga gminna w Żylicach zostanie przebudowana na odcinku od Ferm Drobiu Woźniak do końca miejscowości. Zadanie otrzymało po raz drugi dofinansowanie na dokończenie przebudowy w drugim etapie inwestycji. Wartość całkowita inwestycji to 3.299.299,57zł, a przyznane dofinansowanie to 1.977.585,00zł. Na długości około 834m zostanie położona nowa asfaltowa nawierzchnia drogi która zostanie poszerzona do 6,5m. Powstanie także odwodnienie, chodnik i ścieżka rowerowa z kostki betonowej oraz dwie zatoki autobusowe. W celu poprawy bezpieczeństwa zostanie zamontowany próg zwalniający.  Inwestycja zostanie zrealizowana w 2020 r.