I etap przebudowy drogi w Żylicach zakończony

Pierwsza część przebudowy drogi gminnej w Żylicach w ramach projektu pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej nr 810644P w Żylicach, gmina Rawicz" została zakończona.
W wyniku realizacji zadania przebudowano ok.670 m drogi na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 309 do końca zabudowań przy fermie drobiu Woźniak. Wymieniono całkowicie nawierzchnię jezdni, wykonano ciąg pieszo rowerowy na długości ok. 644 m oraz chodniki po obu stronach jezdni. Powstała również zatoka autobusowa z peronem po lewej stronie od wjazdu do wsi. Ponadto wykonano odwodnienie drogi. Jezdnię wykonano z betonu asfaltowego, natomiast ścieżkę pieszo-rowerową, chodniki oraz zjazdy wykonano z kostki betonowej. Wykonano również urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym odpowiednie oznakowanie przejść dla pieszych i przejazd dla rowerów.
Powyższe zadanie zostało dofinansowane przez Wojewodę Wielkopolskiego  w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1.407.914,00 zł tj. 50 % wartości zadania. Wartość całkowita projektu wyniosła 2.815.829,75 zł brutto.

 

 

 

 

 
DO GÓRY