Ulica Bociania w Masłowie zakończona

W listopadzie 2018 r. zakończyła się inwestycja pn.”Rozbudowa ulicy Bocianiej w Masłowie wraz z budową kanalizacji deszczowej” realizowana w ramach Rządowego Programu na Rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.

W wyniku tej inwestycji wybudowano 900 m drogi o nawierzchni bitumicznej, chodnik i zjazdy z  kostki brukowej oraz przejście dla pieszych. Wykonano również odwodnienie drogi.

Wykonawcą robót było Konsorcjum firm VIAPOL Leszno Sp. z o.o z Leszna – lider Konsorcjum i Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno sp. z o.o. – partner Konsorcjum.

Inwestycja otrzymała dotację celową  z budżetu państwa  za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 1.862.810,00 zł.

Całkowita wartość inwestycji (roboty budowlane i nadzór inwestorski) wyniosła 2.839.949,89 zł.