Droga gminna we wsi Dąbrówka przebudowana z udziałem dotacji z budżetu Państwa

W lipcu 2016 r. zakończyła się przebudowa drogi gminnej we wsi Dąbrówka, będąca kontynuacją inwestycji z 2014 r. w wyniku której wybudowano chodnik z kostki betonowej.
Przebudowa od skrzyżowania z drogą wojewódzką Kaczkowo – Korzeńsko (dawna DK nr 5) do końca zabudowań, polegała na położeniu nowej nawierzchni z masy bitumicznej, wymianie wpustów ulicznych, odnowie istniejącego rowu przydrożnego. Postawiono nowe oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu. Wykonawcą robót było przedsiębiorstwo Drogbud sp. z o.o. z Grabonogu koło Gostynia.
Wartość inwestycji wyniosła 355 092,94 zł. Dofinansowanie z dotacji budżetu Państwa za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego to 177 546,00 zł. Pozostała kwota stanowiła wkład finansowy z budżetu Gminy Rawicz.
Dotacja celowa dla jednostek samorządu terytorialnego na przedsięwzięcie pod nazwą: "Przebudowa drogi gminnej nr 810643 we wsi Dąbrówka, gmina Rawicz - etap II" pochodziła z "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019" i została wydatkowana w 2016 r. 
 
DO GÓRY