Profil Zaufany - dlaczego warto założyć?

Profil zaufany to bezpłatna metoda potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji. Profil zaufany działa jak odręczny podpis. Możesz dzięki niemu wysyłać przez internet dokumenty i wnioski do różnych urzędów (np. wnieść podanie, odwołanie, skargę)

Profil Zaufany potwierdza tożsamość Obywatela  — podpis potwierdzony profilem zaufanym, podobnie jak kwalifikowany podpis elektroniczny, skutecznie zastępuje w kontaktach z podmiotami publicznymi podpis własnoręczny.
 
Dlaczego warto założyć Profil Zaufany? 
 • Wygoda - Ty decydujesz, kiedy wypełniasz wniosek do danego urzędu
 • Oszczędność czasu - nie tracisz czasu na wizytę w urzędzie, oczekiwanie w kolejce i dojazd
 • Dostęp do różnych placówek administracji publicznej - możesz załatwić dziesiątki różnych spraw w urzędach działających w Twojej okolicy i w całej Polsce
   
Jak najłatwiej założyć Profil Zaufany?
Najłatwiej założyć profil zaufany przez bankowość elektroniczną. Jeśli nie masz dostępu do bankowości elektronicznej możesz go założyć poprzez serwis pz.gov.pl wybierając „Załóż Profil Zaufany i potwierdź – w punkcie potwierdzającym”. Profil założony  w ten sposób wymaga osobistego potwierdzenia tożsamości  w jednym z w wybranych punktów potwierdzających. Listę punktów potwierdzających znajdziesz tutaj: https://pz.gov.pl/pz/confirmationPointAddressesList. Rozwiązaniem jest również Grupa Poczty Polskiej i Envelo. Najpierw zakładasz konto na platformie Envelo, następnie idziesz na pocztę i potwierdzasz tożsamość a link do rejestracji znajdziesz tutaj: https://www.envelo.pl/profil-zaufany-epuap
 
Co załatwisz dzięki Profilowi Zaufanemu?
 • Złożysz wniosek o wydanie dowodu osobistego
 • Sprawdzisz, czy dowód osobisty jest gotowy do odbioru 
 • Sprawdzisz swoje punkty karne
 • Złożysz wniosek o świadczenie 500+ 
 • Złożysz deklaracje podatkowe PIT-WZ, PIT-OP, PIT-37 i PIT-38 na portalu podatkowym
 • Wystąpisz o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego
 • Dokonać zmian w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
 • Wyślesz pismo do podmiotu publicznego 
…i załatwisz wiele innych spraw urzędowych wymagających potwierdzenia tożsamości.
 
 

Co musisz przygotować, by skorzystać z profilu zaufanego?

 • dokument elektroniczny, który chcesz podpisać lub podpisany dokument elektroniczny, który chcesz sprawdzić lub podpisać. Powinien być zapisany na dysku lokalnym jako pojedynczy plik – maksymalny rozmiar 10 MB, rozszerzenie: .txt, .rtf, .pdf, .xps, .odt, .ods, .odp, .doc, .xls, .ppt, .docx, .xlsx, .pptx, .csv, .jpg, .jpeg, .tif, .tiff, .geotiff, .png, .svg, .wav, .mp3, .avi, .mpg, .mpeg, .mp4, .m4a, .mpeg4, .ogg, .ogv, .zip, .tar, .gz, .gzip, .7Z, .html, .xhtml, .css, .xml, .xsd, .gml, .rng, .xsl, .xslt, .TSL, .XMLsig, .XAdES, .PAdES, .CAdES, .ASIC, .XMLenc, .dwg, .dwf, .dxf, .dgn, .jp2,
 • dane do logowania na swój profil zaufany i telefon komórkowy (jeżeli twój profil zaufany był założony przez bankowość elektroniczną, przy logowaniu wybierz logotyp swojego banku).

Jak podpisujesz?

 1. Przygotuj dokument (plik), który chcesz podpisać.
 2. Kliknij przycisk Podpisz lub sprawdź dokument.
 3. Gdy otworzy się strona profilu zaufanego, zaloguj się na swoje konto.
 4. Dodaj z dysku lokalnego dokument (plik) – kliknij Wybierz dokument z dysku albo przeciągnij plik myszką.
 5. Kliknij Podpisz. System wygeneruje plik xml, w którym zawarty będzie twój podpis.
 6. Kliknij Pobierz, aby zapisać podpisany dokument formacie xml na dysku lokalnym
   

Po podpisaniu możesz pobrać plik. Jeśli dokument ma podpisać więcej osób, wyślij  go e-mailem do tej osoby/osób. Jeżeli jedna z osób chciałaby użyć podpisu kwalifikowanego, może użyć do tego oprogramowania do podpisu kwalifikowanego – w oprogramowaniu powinna wybrać: format podpisu XAdES-BES, opcję dodawania kolejnego podpisu. Gotowy dokument do wybranej instytucji wyślij za pomocą pisma ogólnego- dołącz pobrany dokument .xml.

 Jak podejrzeć podpisany dokument?

 1. Przygotuj podpisany dokument. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować.
 2. Kliknij przycisk Podpisz lub sprawdź dokument.
 3. Gdy otworzy się strona profilu zaufanego, zaloguj się na swoje konto.
 4. Dodaj z dysku lokalnego podpisany dokument – kliknij Wybierz dokument z dysku albo przeciągnij plik myszką.
 5. Kliknij przycisk Zobacz dokument – w ten sposób pobierzesz dokument na swój dysk.

 

Składasz sprawozdanie finansowe do Urzędu Skarbowego, KRS lub do Krajowej Administracji Skarbowej?
Kliknij tutaj: https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany

 

e-Polak potrafi! Michał Czernecki tłumaczy, jak przez internet założyć profil zaufany
KLIKNIJ W GRAFIKĘ

stopklatka z filmu Ministerstwa Cyfryzacji: https://youtu.be/5zvWIQ7cLVU
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji - www.gov.pl
Fot. nr 1: pixabay
 

Gminna Tarcza Antykryzysowa

Program Pomocowy Gminy Rawicz

Pragnąc pomóc rawickim przedsiębiorcom, którzy najmocniej zostali dotknięci ograniczeniami w usługach oraz handlu oferujemy możliwość skorzystania z:
 
 • odroczenia terminu płatności podatku (maksymalnie do 6 miesięcy);
 • rozłożenia zapłaty podatku na raty, (po określeniu liczby i wysokości rat - maksymalnie do końca 2020 r.);
 • ewentualnego umorzenia odsetek za zwłokę;
 • odstąpienia od dochodzenia należności z tytułu czynszu w miesiącach kwiecień i maj 2020 r. za lokale użytkowe oraz inne nieruchomości wynajmowane lub wydzierżawiane przedsiębiorcom, a będące własnością Gminy Rawicz;
 • przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w maju i czerwcu 2020 r., nie dłużej niż do 30 września 2020 r - wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19;
 • zawieszenia na okres epidemii naliczania opłaty prolongacyjnej - naliczanej przy odraczaniu lub rozkładaniu podatku na raty i wynoszącej 50% wysokości odsetek za zwłokę.
 
Wszystkie informacje i dokumenty dostępne są tutaj:
 1. http://bip.rawicz.pl/artykul/863/8140/program-pomocowy-gminy-rawicz?fbclid=IwAR3j2jZwj-E8MV4Nf_0zYjoK0y4u8_YJdWXHo47L2dDjdDzMnZMGggI9lAU
 2. https://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiGminyRawicz/document/621163/Zarz%C4%85dzenie-455_2020?fbclid=IwAR2380G8XZfnTApSl6lvApJCPyieNLIXw3v1lji4yLnBAEpPd2leijrNjqQ
 3. https://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiGminyRawicz/document/621820/Uchwa%C5%82a-XXI_241_20
 4. https://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiGminyRawicz/document/621815/Uchwa%C5%82a-XXI_242_20
 
 • Rawicz jako udziałowiec SFPK w Gostyniu wspiera przedsiębiorców poprzez bezpłatne poręczenia w czasie epidemii COVID-19, jak również:
  - dodatkowy 6-miesięczny okres poręczenia do istniejących zobowiązań kredytowych;
  - poręczenie na okres karencji w spłacie kredytu;
  - 100 mln złotych na poręczenia kredytów, pożyczek;
  - 20 mln złotych na odnawialną linię wadialną.
 • W ramach współpracy z Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną "INVEST-PARK":
  - dostęp do szkoleń i webinariów dla przedsiębiorców
  - możliwość rejestracji w portalu "Strefa Biznesu" - https://kooperacja.invest-park.com.pl/.
  Portal pozwala przedsiębiorcom na wymianę informacji dotyczących pracowników oraz produktów i usług.
 
 • Nastąpiło przesunięcie terminów opłat za 2020 rok z tytułu użytkowania wieczystego oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – z 31 marca do 30 czerwca 2020 r.  – na podstawie ustawy z dnia 31 marca 2020 r.  o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

 


Powiatowy Urząd Pracy

Przedsiębiorco, Powiatowy Urząd Pracy realizuje wnioski na:

 • niskooprocentowaną pożyczkę z funduszu pracy dla mikroprzedsiębiorców
 • dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla samozatrudnionych
 • ofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenie społeczne dla MŚP
 • dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenie społeczne dla organizacji pozarządowych
 
 
 

Rządowa Tarcza Antykryzysowa

Przedsiębiorco, w jednym miejscu znajdziesz wszystkie informacje o przysługującym Ci wsparciu z pakietu Tarczy Antykryzysowej.

 

Wyszukaj wsparcie dla swojej firmy:
https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa/wyszukaj-wsparcie-dla-swojej-firmy

 

 

 

 

 
 
 

Wydarzenia gminne 2020

 

Komunikat w sprawie rekrutacji do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych

– informacje ważne dla rodziców!

 

Cudzoziemiec w Twojej firmie - ABC

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DO GÓRY