Projekt pn. "Budowa obiektu sportowo kulturalnego w Masłowie"

  
 
 
Projekt został zrealizowany w latach 2014-2015 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 działanie "Odnowa i rozwój wsi" oraz Wojewódzkiego Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej poprzez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Wartość całkowita  zadania  wraz z dokumentacją techniczną i nadzorem wyniosła 3.236.948 zł, z czego dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wyniosło 500.000 zł, a z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 526.500 zł.
 
 
Przedmiotem projektu była budowa obiektu sportowo-kulturalnego przy Szkole Podstawowej w Masłowie, o charakterze środowiskowym tzn. ogólnodostępnym przez cały rok dla społeczności lokalnej i uczniów szkoły. Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności kulturalnej, sportowej i edukacyjnej oraz podniesienie poziomu zdrowia i tożsamości społeczności wiejskiej. W ramach projektu wykonano roboty branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej, montaż stolarki okiennej i drzwiowej oraz zakupiono wyposażenie do obiektu. W efekcie na parterze powstała sala sportowa o wymiarach 30x17m z boiskami do piłki koszykowej, ręcznej, siatkówki, piłki nożnej oraz tenisa ziemnego, wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym i zapleczem socjalnym, natomiast na piętrze powstały 4 sale dydaktyczne. Ponadto zagospodarowano teren wokół obiektu poprzez wybudowanie chodnika, parkingu i ogrodzenia. Wykonawcą prac budowlanych było Przedsiębiorstwo Budowlane KONTRAKT Pawlak Wosiek Sp. j. z Wilkowic, natomiast dostawcą wyposażenia sali i zaplecza była Hurtownia Sportowa KAL-SPORT z Rzeszowa.

 

   

   

 
 
DO GÓRY