Sprawy meldunkowe

Wnioski i karty informacyjne znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz