Dotacje na prace przy zabytkach

Uchwała, wniosek i rejestr znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz