A- A A+

Od 25 maja zmiany w obsłudze interesantów Urzędu

AKTUALIZACJA: od 25 maja zmiany w obsłudze interesantów:
W poniedziałki i środy w godz. 8.00 - 16.00.
We wtorki, czwartki i piątki w godz. 8.00 - 14.00.    
 
Terminal płatniczy dotyczy tylko bieżących opłat za wydawane dokumenty urzędowe i opłaty parkingowej. W pozostałych przypadkach wpłat należy dokonywać przelewem lub w banku.
Przypominamy, iż obowiązującym numerem konta bankowego Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz, na który wpłacać można wszystkie nalezności z tytułu opłat, jest: PKO Bank Polski S.A. 20 1020 4027 0000 1602 1525 1668

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poniżej znajdą Państwo przydatne kontakty do wydziałów, biur oraz jednostek gminnych:

Biuro Obsługi Klienta – centrala
tel. 65 546 54 00, e-mail umg@rawicz.eu

Biuro Obsługi Klienta
tel. 65 546 54 46, e-mail d.mencwel@rawicz.eu
tel. 65 546 54 47, e-mail d.aleksander@rawicz.eu

Biuro Zarządzania Kryzysowego
tel. 65 546 54 44, e-mail gczk@rawicz.eu

Sekretariat burmistrza / wiceburmistrza
tel. 65 546 41 64

Kadry i administracja
tel. 65 546 54 05

Biuro Rady Miejskiej Gminy Rawicz
- kontakt dla radnych oraz mieszkańców w sprawie wyborów prezydenckich
tel. 65 546 54 07 / 65 546 54 08 / 519 518 571, e-mail biurorady@rawicz.eu

Biuro Promocji i Komunikacji Społecznej
- komunikaty do gminnego informatora, obsługa mediów społecznościowych i strony internetowej urzędu,
sprawy organizacji pozarządowych, info dla organizatorów wydarzeń
tel. 65 546 76 71 / 570 459 330, e-mail promocja@rawicz.eu

Biuro Obsługi Inwestora i Przedsiębiorcy
- kontakt dla inwestorów, przedsiębiorców, COI, PAIH, ZBH
tel. 65 546 54 09, 502 285 876, e-mail inwestor@rawicz.eu

Zgłoszenia
- awarie oświetlenia ulicznego, uszkodzenia dróg i chodników, inne uszkodzenia na terenie miasta i gminy
tel. 518 778 535, e-mail zgloszenia@rawicz.eu

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
tel. 65 546 54 32, e-mail anowak@rawicz.eu

Urząd Stanu Cywilnego
tel. 65 546 31 73 / 65 546 31 91 / 500 776 417

Zespół Ewidencji i Dowodów Osobistych
tel. 65 546 54 43 / 65 546 54 42

Wydział Strategii, Planowania i Rozwoju
tel. 65 546 54 35, p.morawski@rawicz.eu

Zespół Planowania Przestrzennego
- sprawy dotyczące warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu działki w MPZP,
ustalenia numeru porządkowego, wypisy i wyrysy z planów miejscowych / studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego wyłożone
do publicznego wglądu
tel. 65 546 54 38

Program "CZYSTE POWIETRZE"
tel. 65 546 54 44 - w godz. 8:00-10:00

Zespół Ochrony Środowiska
- dotacje na wymianę pieców, przydomowe oczyszczalnie ścieków, wycinka drzew, bezdomne zwierzęta - tel. 65 546 54 39
- decyzje środowiskowe - tel. 65 546 54 36

Zespół Gospodarki Nieruchomościami
tel. 65 546 54 40

Biuro Zarządzania Drogami
tel. 65 546 54 19, e-mail a.szymanowska@rawicz.eu

Biuro Inwestycji Kubaturowych
tel. 65 546 54 22, e-mail e.skrzypek@rawicz.eu

Biuro Zarządzania Projektami i Funduszami
tel. 65 546 54 25, e-mail fundusze@rawicz.eu

Zamówienia publiczne
tel. 65 546 54 23 / 65 546 76 67

Zespół Podatków i Opłat
Naliczanie podatków:
- podatek od nieruchomości, rolny, leśny:
tel. 65 546 54 20 / 65 546 54 14, e-mail podatki@rawicz.eu
- podatek od środków transportowych:
tel. 65 546 54 16, e-mail i.staskowiak@rawicz.eu
Płatności / egzekucje:
- podatki - osoby fizyczne: tel. 65 546 54 15
- podatki - osoby prawne, wieczyste użytkowanie, opłata przekształceniowa:
tel. 65 546 54 14

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu
tel. 65 545 40 37, e-mail: ops@rawicz.eu

Specjalistyczna pomoc psychologiczna dla mieszkańców
tel. 535 519 905
Dyżury w dniach od 16 marca do 31 marca 2020 roku:
Poniedziałek 14:30-17:00
Wtorek 12:00-19:00
Środa 12:00-16:00
Czwartek 12:00-16:00

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Centrum Rehabilitacji Medycznej i Ośrodek Osób Niepełnosprawnych
tel. 65 545 44 02

Związek Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o.
tel. 65 546 10 59, e-mail sekretariat@zwikrawicz.pl

Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu
tel. 65 546 28 66, e-mail sekretariat@zukrawicz.pl

Gminne Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu
tel. 573 208 386 / 573 208 398, e-mail gcuw@rawicz.pl
skrzynka ePUAP /GCUWRawicz/SkrytkaESP.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu
tel. 65 546 26 36 (centrala), e-mail osir@rawicz.eu

Muzeum Ziemi Rawickiej
tel. 65 545 35 75, e-mail mzr@rawicz.eu

Dom Kultury w Rawiczu
tel. 65 545 46 10 16, e-mail dk@rawicz.pl
www.dk.rawicz.pl

Rawicka Biblioteka Publiczna
tel. 65 545 20 04, e-mail biblioteka@rawicz.eu

 
 
 
 
 
DO GÓRY