A- A A+

Komunikat: rekrutacja do przedszkoli

Informujemy, że dzieciom 6-letnim, 5-letnim, 4-letnim i 3-letnim, które uczestniczyły w rekrutacji, ale z powodu wyczerpania limitu wolnych miejsc nie dostały się do przedszkola wybranego przez rodziców, Burmistrz Gminy Rawicz wskaże pisemnie inne publiczne przedszkole, które może przyjąć dziecko.

 

Wskazanie takie nastąpi do dnia 17 kwietnia 2020 r. (listownie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru). Czas pracy wskazanego przez burmistrza innego publicznego przedszkola powinien być zbliżony do czasu pracy przedszkola wybranego przez rodziców w rekrutacji.
Dzieci zamieszkałe poza gminą Rawicz oraz dzieci urodzone w 2018 r. (w szczególnie uzasadnionych przypadkach) mogą być przyjęte do publicznego przedszkola,
jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego Gmina będzie dysponowała jeszcze wolnymi miejscami.

 

 

 

 

DO GÓRY