A- A A+

TERMINY W POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM PODCZAS COVID-19

Znowelizowana w ostatnich dniach marca br. specustawa dotycząca COVID-19 wprowadza zapis, że w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID bieg terminów procesowych  i sądowych w postępowaniu administracyjnym nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu.

Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji na obszarze gminy Rawicz

W związku z pojawiającymi się sygnałami o pojawieniu się wzmożonej migracji gryzoni na obszarze gminy Rawicz oraz w celu zapobiegania powstawaniu chorób przenoszonych na ludzi  i zwierzęta przez szczury i myszy Burmistrz Gminy Rawicz przypomina o obowiązku spoczywającym na właścicielach nieruchomości przeprowadzenia DERATYZACJI w miesiącu kwietniu 2020 roku na obszarze całej gminy Rawicz.

Przekazujemy wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii).

 

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy z powodu zamknięcia placówki szkolno-wychowawczej w związku z koronawirusem przysługuje także rodzicom dzieci niepełnosprawnych. Od 9 marca do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wpłynęło ponad 235 tysięcy wniosków o dodatkowy zasiłek opiekuńczy od wszystkich opiekunów. Pełna informacja w załączniku.

 

 

Paczki żywnościowe trafiły do najbardziej potrzebujących

Pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu, w ramach trwającego Programu, wydali paczki żywnościowe dla rodzin i osób zakwalifikowanych do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2019, który współfinansowany jest, ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Osobom Najbardziej Potrzebującym.

Życzenia wielkanocne

 

10 kwietnia (piątek) urząd będzie nieczynny / dyżur USC i WSO

10 kwietnia (w Wielki Piątek) Urząd Miejski Gminy Rawicz będzie nieczynny.

Wydział Spraw Obywatelskich – Urząd Stanu Cywilnego będzie pełnił dyżur w godzinach od 8.00 do 13.00. 
Załatwiane będą wyłącznie sprawy związane z rejestracją zgonów oraz wydawane będą dowody osobiste.

 

 

Orzeczenia lekarskie ZUS ważne trzy miesiące dłużej

Orzeczenie wydane przez lekarza orzecznika albo komisję lekarską o niezdolności do pracy 
lub niezdolności do samodzielnej egzystencji, którego termin upływa w okresie epidemii,
zachowuje ważność przez następne trzy miesiące  - informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

 

Podstawowe zasady bezpieczeństwa w walce z koronawirusem

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
W WALCE Z KORONAWIRUSEM

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31.03.2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020r. poz.566), które dotyczy między innymi zakazu przebywania na terenach zielonych pełniących funkcje publiczne, tj. parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogródków jordanowskich oraz plaż od dnia 1 kwietnia 2020 roku wprowadzony zostaje zakaz korzystania z terenów zielonych i placów zabaw położonych na terenie gminy.

Prosimy o zapoznanie się z komunikatem Burmistrza Gminy Rawicz.

DO GÓRY