A- A A+

Święto Babci i Dziadka w Przedszkolu nr 5 "Pod Grzybkiem"

W przedszkolu nr 5 "Pod Grzybkiem" zorganizowano Święto Babci i Dziadka.

Burmistrzowie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Jednodniową władzę nad gminą Rawicz dzisiaj, 31.01.2014 r. przejęli dwaj uczniowie rawickich podstawówek, którzy wylosowali „dzień bycia burmistrzem” oraz „dzień bycia wiceburmistrzem” podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Seminarium WSSE Invest Park Opole

28 stycznia w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się seminarium, którego prelegentami byli eksperci PAIIiZ i WSSE. Temat: jak sprawnie przeprowadzić wspólne z WSSE procedury wprowadzenia potencjalnego Inwestora. Oczywiście na spotkaniu nie zabrakło naszego przedstawiciela.

X Szkolny Turniej Warcabowy

Już po raz dziesiąty uczniowie Gimnazjum w Sierakowie wzięli udział w Szkolnym Turnieju Warcabowym. Do turnieju przystąpiło 53 graczy z różnych klas. Wśród nich byli tacy, którzy brali udział w trzech ostatnich edycjach z rzędu.

Balik Karnawałowy

Miejsko-Gminny Ośrodek Wsparcia organizuje Balik Karnawałowy, który odbędzie się 5 lutego 2014 roku o godzinie 16:00 w Domu Kultury. W programie: zabawa taneczna oraz słodki poczęstunek.Wstęp wolny, zapraszamy wszystkie dzieci!

Konsultacje programu opieki nad zwierzętami

Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje społeczne, działające na terenie gminy Rawicz, zajmujące się ochroną zwierząt do udziału w konsultacjach w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierzat na terenie Gminy Rawicz na 2014 rok".

Informacja o XL sesji Rady Miejskiej Gminy Rawicz

Uprzejmie informuję, że XL sesja Rady Miejskiej Gminy Rawicz, odbędzie się 29 stycznia 2014 roku o godzinie 15:00 w sali 102 Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz.

Uwaga! Prace w godzinach nocnych w obrębie stacji Rawicz

W związku z inwestycją PKP polegającą na budowie tunelu samochodowego pod torami kolejowymi pomiędzy Rawiczem a Masłowem Wykonawca robót informuje, że w nocy z 28.03. na 29.03. oraz w okresie 03.04.-15.04. w godzinach nocnych od 23 do 4 rano planowane są prace w obrębie stacji Rawicz, które mogą być uciążliwe ze względu na hałas. Prace mogą być prowadzone tylko w czasie nocnego wyłączenia ruchu pociągów oraz napięcia w sieci trakcyjnej nad istniejącym torem, co wynika z przepisów BHP oraz instrukcji kolejowych. Roboty te są niezbędne do dalszej realizacji budowy linii kolejowej E59.

 

Utrudnienia w ruchu

W związku z przyszłymi pracami modernizacyjnymi przejazdu kolejowego Rawicz - Masłowo Wykonawca zawiadamia o wprowadzeniu czasowej organizacji ruchu na odcinku ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego (Etap 3) oraz ul. Matejki (Etap 6) w terminie od dnia 26.03.2018, w celu wykonania robót związanych z przebudową sieci uzbrojenia podziemnego, na podstawie decyzji nr 46/Z/17 z dnia 11.07.2017 oraz decyzji nr 533/17 z dnia 18.09.2017, zgodnie z warunkami określonymi w protokole przejęcia placu budowy. 
 

 

 

 

 

Komunikat prasowy z dnia 6 marca 2018 r.

W związku z inwestycją PKP polegającą na budowie tunelu samochodowego pod torami kolejowymi pomiędzy Rawiczem a Masłowem, wykonywaną przez firmę ASTALDI, Burmistrz Grzegorz Kubik informuje, że postawione przez Gminę Rawicz warunki w zakresie dostępności komunikacyjnej zostały ujęte tylko częściowo. Wykonawcy zostały postawione między innymi poniższe warunki:

- zapewnienia przejścia dla pieszych, osób na wózkach inwalidzkich, wózków dziecięcych i rowerzystów w obszarze przylegającym do obecnego przejazdu kolejowego (w pobliżu budynku nastawni),
- zapewnienia jak najkrótszych objazdów dla wszystkich pojazdów (w tym również rolniczych).

DO GÓRY