Zmiana uchwały w sprawie regulaminu przyznawania stypendium sportowego

Uchwała Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 31 października 2007r.