Stypendia sportowe na 2016 nowe zasady

Przypominamy, że od 2016 roku obowiązują nowe zasady ubiegania się o stypendia sportowe Burmistrza Gminy Rawicz "Nadzieje Olimpijskie". Termin składania wniosków został przedłużony do 31 stycznia. Zmianie uległy między innymi kryteria uprawniające sportowców do otrzymania stypendium oraz wysokość kwoty stypendium. Zainteresowanych odsyłamy do treści uchwały (w załączniku). Zmiany dotyczą również wniosku, który umieszczamy w załączniku.    

Kolejna zmiana w uchwale "Nadzieje Olimpijskie"

N wrześniowej sesji Rady Miejskiej Gminy Rawicz wprowadzono dodatkowy zapis dotyczący nagród specjalnych dla zawodników, którzy zajęcli od I do III miejsca w Igrzyskach Olimpisjkich i Paraolimpijskich. Cały tekst uchwały prezentujemy poniżej.

Zmiany w uchwale "Nadzieje Olimpijskie"

Na czerwcowej sesji Rady Miejskiej Gminy Rawicz w uchwale został dodany kolejny paragraf dotyczący wprowadzenia zapisów o nagrodach rzeczowych i finansowych dla uczestników jedorazowych bądź cyklicznych imprez sportowych, których organizatorem lub współorganizatorem jest Gmina lub jej jednostka organizacyjna. W dalszej treści prezentujemy cały tekst uchwały.

Nowa Uchwała w sprawie stypendiów i nagród

Na czerwcowej sesji Rady Miejskiej Gminy Rawicz uchwalone zostały nowe zasady przyznawania stypendiów i nagród za osiągnięcia w sporcie. Zmiany w regulaminie wychodzą naprzeciw oczekiwaniom przedstawicieli środowiska sportowego reprezentowanego przez Radę Sportu.

Zmiana uchwały w sprawie regulaminu przyznawania stypendium sportowego

Uchwała Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 31 października 2007r. 

DO GÓRY