Partner Muzeum Ziemi Rawickiej

Nazwa podmiotu: Muzeum Ziemi Rawickiej
 
Adres siedziby: Rynek 1, 63-900 Rawicz
 
Dane teleadresowe:
- nr telefonu: 65 545 35 75
- adres e-mail: mzr@rawicz.pl
- strona internetowa: www.muzeum.rawicz.pl
 
 
Oferta zniżek/zwolnień:
- bezpłatny wstęp do Muzeum we wszystkie dni, w które Muzeum jest czynne
- bezpłatne uczestniczenie w organizowanych przez Muzeum przedsięwzięciach wymagających wniesienia opłaty,
- pakiet muzealny "Rodzinne Muzeum" - organizowanie bezpłatnych rodzinnych spotkań muzealnych w wybranych blokach tematycznych (dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny i wszystkich mieszkańców Gminy Rawicz):
 
- Blok artystyczny "Razem odkrywamy talenty":
- Blok archeologiczny "Duzi i mali poszukiwacze skarbów":
- Blok regionalny "Rawicz znany i nieznany":