Oferta z własnej inicjatywy - PCK Zarząd Rejonowy w Rawiczu

W związku ze złożeniem przez PCK Zarząd Rejonowy w Rawiczu oferty z własnej inicjatywy dotyczącej dofinansowania zadania publicznego z zakresu promocji i ochrony zdrowia zamieszczamy do publicznej wiadomości treść oferty. Zgodnie z paragrafem 12 Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok oferta podlega wywieszeniu na okres 7 dni, tj. od 1.10.2018. do 7.10.2018. Uwagi do treści oferty można zgłaszać elektronicznie na adres promocja@rawicz.eu.

 

Załączniki:
Pobierz plik (Oferta PCK 2018.pdf)Oferta PCK 2018.pdf[ ]959 kB

Oferta z własnej inicjatywy - jesienne czwartki LA

W związku ze złożeniem przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy z siedzibą w Rawiczu oferty z własnej inicjatywy dotyczącej dofinansowania zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej zamieszczamy do publicznej wiadomości treść oferty. Zgodnie z paragrafem 12 Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok oferta podlega wywieszeniu na okres 7 dni, tj. od 18.09.2018. do 25.09.2018. Uwagi do treści oferty można zgłaszać elektronicznie na adres promocja@rawicz.eu.

 

Załączniki:
Pobierz plik (Treść oferty - 18.09.2018.pdf)Treść oferty - 18.09.2018.pdf[ ]1013 kB

Oferta z własnej inicjatywy - RKKS Rawia Rawicz

W związku ze złożeniem przez RKKS Rawia Rawicz z siedzibą w Rawiczu oferty z własnej inicjatywy dotyczącej dofinansowania zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej zamieszczamy do publicznej wiadomości treść oferty. Zgodnie z paragrafem 12 Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok oferta podlega wywieszeniu na okres 7 dni, tj. od 11.09.2018. do 18.09.2018. Uwagi do treści oferty można zgłaszać elektronicznie na adres promocja@rawicz.eu.

 

Załączniki:
Pobierz plik (Treść oferty11.09.2018.pdf)Treść oferty11.09.2018.pdf[ ]989 kB

Oferta z własnej inicjatywy - Harcerz wolny od nałogów

W związku ze złożeniem przez ZHP Hufiec Rawicz z siedzibą w Rawiczu oferty z własnej inicjatywy dotyczącej dofinansowania zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym zamieszczamy do publicznej wiadomości treść oferty. Zgodnie z paragrafem 12 Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok oferta podlega wywieszeniu na okres 7 dni, tj. od 3.09.2018. do 10.09.2018. Uwagi do treści oferty można zgłaszać elektronicznie na adres promocja@rawicz.eu.

 

Załączniki:
Pobierz plik (Treść oferty - ZHP.pdf)Treść oferty - ZHP.pdf[ ]1335 kB

PARTNERZY NGO

DO GÓRY