Oferta z własnej inicjatywy - Gwiazda na Gwiazdkę

W związku ze złożeniem przez Klub Piłkarski Rawia z siedzibą w Rawiczu oferty z własnej inicjatywy dotyczącej dofinansowania zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej zamieszczamy do publicznej wiadomości treść oferty. Zgodnie z paragrafem 12 Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok oferta podlega wywieszeniu na okres 7 dni, tj. od 26.10.2018. do 02.11.2018. Uwagi do treści oferty można zgłaszać elektronicznie na adres promocja@rawicz.eu.

 

Załączniki:
Pobierz plik (Oferta KP Rawia Gwiazda na Gwiadkę.pdf)Oferta KP Rawia Gwiazda na Gwiadkę.pdf[ ]1086 kB

Oferta z własnej inicjatywy - Spadkobiercy Wolności

W związku ze złożeniem przez Komendę Hufca ZHP z siedzibą w Rawiczu oferty z własnej inicjatywy dotyczącej dofinansowania zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej zamieszczamy do publicznej wiadomości treść oferty. Zgodnie z paragrafem 12 Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok oferta podlega wywieszeniu na okres 7 dni, tj. od 24.10.2018. do 31.10.2018. Uwagi do treści oferty można zgłaszać elektronicznie na adres promocja@rawicz.eu.

 

Załączniki:
Pobierz plik (Oferta ZHP Spadkobiercy Wolności.pdf)Oferta ZHP Spadkobiercy Wolności.pdf[ ]1209 kB

Oferta z własnej inicjatywy - Sporty Walki Rawicz

W związku ze złożeniem przez Klub Sportowy "Sporty Walki Rawicz" oferty z własnej inicjatywy dotyczącej dofinansowania zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej zamieszczamy do publicznej wiadomości treść oferty. Zgodnie z paragrafem 12 Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok oferta podlega wywieszeniu na okres 7 dni, tj. od 9.10.2018. do 15.10.2018. Uwagi do treści oferty można zgłaszać elektronicznie na adres promocja@rawicz.eu.

 

Oferta z własnej inicjatywy - Organizacja wystawy drobnego inwentarza

W związku ze złożeniem przez Rawickie Stowarzyszenie Hodowców Gołębi Rasowych, Drobiu Ozdobnego i Drobnego Inwentarza oferty z własnej inicjatywy dotyczącej dofinansowania zadania publicznego z zakresu ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego zamieszczamy do publicznej wiadomości treść oferty. Zgodnie z paragrafem 12 Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok oferta podlega wywieszeniu na okres 7 dni, tj. od 1.10.2018. do 7.10.2018. Uwagi do treści oferty można zgłaszać elektronicznie na adres promocja@rawicz.eu.

 

PARTNERZY NGO

DO GÓRY