Oferta Realizacji Zadania Publicznego - Hodowcy Gołębi Rasowych

W związku z pozytywnym rozpatrzeniem oferty złożonej z własnej inicjatywy przez Rawickie Stowarzyszenie Hodowców Gołębi Rasowych, Drobiu Ozdobnego i Drobnego Inwentarza w Rawiczu dotyczącą realizacji na terenie Gminy Rawicz projektu "Międzyzwiązkowy turniej gołębi rasowych, drobiu ozdobnego i drobnego inwentarza", zamieszczamy do publicznej wiadomości treść projektu. Zgodnie z rozdziałem 11 Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok oferta podlega wywieszeniu na okres 7 dni, tj. od 14.10.2014. do 21.10.2014. Uwagi do treści oferty można zgłaszać elektronicznie na adres promocja@rawicz.pl.

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (Oferta Hodowcy.pdf)Oferta[ ]2437 kB

Zlecenie realizacji projektu z własnej inicjatywy

Na podstawie zarządzenia nr 893/2014 z dnia 12 sierpnia 2014 roku, Burmistrz Gminy Rawicz zlecił fundacji Fabryka Aktywności Młodych z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim realizację zadania pn. "Rawicz fabryką dobra" przeznaczając na ten cel 290 zł .

Treść zarządzenia w załączniku.

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (zarządzenie 893.pdf)Zarządzenie NR 893/2014[ ]291 kB

Oferta z własnej inicjatywy

W związku z pozytywnym rozpatrzeniem oferty złożonej z własnej inicjatywy przez Stowarzyszenie "Fabryka Aktywności Młodych" dotyczącą realizacji na terenie Gminy Rawicz projektu "Rawicz fabryką dobra", zamieszczamy do publicznej wiadomości treść projektu. Zgodnie z rozdziałem 11 Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok oferta podlega wywieszeniu na okres 7 dni, tj. od 23.06.2014. do 30.06.2014. Uwagi do treści oferty można zgłaszać elektronicznie na adres promocja@rawicz.pl.     

Załączniki:
Pobierz plik (S-14062309160.pdf)Oferta realizacji zadania[ ]6058 kB

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na 2014

W dniu 8 stycznia 2014 roku komisja opiniująca oferty organizacji pozarządowych na realizację zadań własnych Gminy Rawicz w 2014 roku przedstawiła Burmistrzowi Gminy Rawicz ocenę ofert. W dniu 9 stycznia Burmistrz podjął ostateczną decyzję dotyczącą podziału środków dotacji na poszczególne zadania. Poniżej przedstawiamy wyniki konkursu, które zawarte są w Zarządzeniu nr 776/2014 z dnia 9.01.2014r.

Kliknij, by zobaczyć tekst zarządzenia

PARTNERZY NGO

DO GÓRY